Transfer Lebensohl (5) : Sample House 2

Sample 7 West                            East s: AQJxx                      s: K10x h: Qxx                         h: Jxx d: Qxx             … Continue reading Transfer Lebensohl (5) : Sample House 2

Advertisements

Transfer Lebensohl (4) : Sample House 1

คงจะตั้งตัวทำงานไว้แค่นั้น แต่กรณีที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นไปได้ต่างๆกัน บางครั้งอาจะเจอปัญหาว่าไม่ตรงกับแนวทางที่จะเดินไปได้ การแก้ปัญหา จะมาลงที่เราจะใช้ negative double เป็นทางออกสุดท้าย ตามตัวอย่างที่ 4 Sample 4 West                         East s: QJ10x                   s: AKx h: AQxx                   h: Kxx d: Kxx   … Continue reading Transfer Lebensohl (4) : Sample House 1

Transfer Lebensohl (3) : Transfer Lebensohl vs Landy

Landy pure / mix จะเป็นตัวที่ expert นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่ทำงานสะดวก ใช้ได้กับทั้ง weak และ strong ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะแยกมาทำโดยเฉพาะ ดังนี้ 1nt ขัดด้วย 2c = 2Majors , อย่างน้อย 4-4, variable hcp ฝ่ายที่เปิด 1nt จะใช้ Transfer Lebensohl ได้ดังนี้ West         North          East             South ---             … Continue reading Transfer Lebensohl (3) : Transfer Lebensohl vs Landy

Transfer Lebensohl: Part 2 Samples

อาจจะดูว่าข้อตกลงช่างมีมากมาย เหลือเกิน ไม่มากหรอก ทุกตัวเป็นไปตามความจำเป็นทั้งหมด ทำความคุ้นเคยแล้วจะเห็นว่ามันเป็น logic ทั้งหมด ลงทุนครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้นานเท่านาน คืนทุนภายใน 1 ปีที่เหลือ จะเป็นกำไรล้วนๆ โปรดดู sample แล้วจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น   Sample 1 West                           East s: KJx                          s: AQxx h: xx       … Continue reading Transfer Lebensohl: Part 2 Samples

Transfer Lebensohl (1) : 1NT vs DBL

1nt vs double การที่ปรปักษ์ขาสอง x จะแยกได้เป็น 3 แบบ 1. penalty 2. convention no core suite 3. convention with core suite วิธีการทำงานจะไม่เหมือนกัน ดังนี้ 1) x = penalty responder ควรจะ ตรวจว่าตนเองอยู่ในสภาพใด ถ้าเรามี total hcp = 20(-) ---> ให้ sos ตามวิธี ดังนี้ W      N       E       S ---      --- … Continue reading Transfer Lebensohl (1) : 1NT vs DBL